זכויות קניין רוחני

אלא אם כן צוין אחרת, האתר הוא המאפיין הקנייני שלנו וכל קוד המקור, מסדי הנתונים, הפונקציונליות, התוכנה, עיצובים באתר, שמע, וידאו, טקסט, צילומים וגרפיקה באתר (באופן קולקטיבי, "התוכן") והסימנים המסחריים, שירות סימנים, ולוגואים הכלולים בהם ("הסימנים") הם בבעלות או נשלטים על ידינו או מורשים לנו, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וסימנים מסחריים וזכויות קניין רוחניות אחרות וחוקי תחרות בלתי הוגנים, תחומי שיפוט זרים ומוסכמות בינלאומיות.

התוכן והסימנים ניתנים באתר "כמות שהוא" למידע שלך ולשימוש האישי שלך בלבד. למעט כפי שנמסר במפורש בתנאי שימוש אלה, לא ניתן להעתיק, לשכפל, לשכפל, לצבור, לפרסם מחדש, להעלות, להעלות, לפרסם, להציג בפומבי, לקודד, לתרגם, להעביר, להפיץ, למכור, לרישיון או. אחרת מנוצל לכל מטרה מסחרית כלשהי, ללא אישורנו המפורש מראש ובכתב.

בתנאי שאתה זכאי להשתמש באתר, אתה מקבל רישיון מוגבל לגישה לאתר ולהוריד אותו ולהוריד או להדפיס עותק של כל חלק מהתוכן אליו קיבלת גישה כראוי אך ורק עבור האישי, הלא מסחרי שלך, שאינו מסחרי שלך להשתמש. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש באתר ובאתר, לתוכן ולסימנים.